Vydaj sa

Na cestu k svätosti

... aj s mobilnou aplikáciou, ktorá Ťa priblíži k Bohu.

Všetci sme povolaní k svätosti:
„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Mt 5,48

Rady pre každý deň

Pápež Pius X. sa stal svätým. Jeho život je hodný nasledovania, pretože bol jasným obrazom Lásky ku Kristovi v každej chvíli jeho života.
Svätý Pius X. napísal v roku 1906 aj Katechizmus katolíckej Cirkvi. Táto kniha je písaná tak zrozumiteľne a jednoducho, že by bola škoda nečerpať z nej aj v dnešných časoch.


menu_book
Rady sv. Pia X

Aplikácia obsahuje kapitolu "Každodenné úkony zbožnosti odporúčané kresťanovi." z Katechizmu ako ukážku toho, ako jednoducho sa vieme priblížiť ku Kristovi.

developer_mode
Aplikácia Katechizmus sv. Pia X

Vyvíjame pre Vás aj aplikáciu, ktorá bude obsahovať kompletný Katechizmus, ktorý napísal Pius X.

Pápež Pius X.

"Instaurare omnia in Christo!"
"Všetko obnoviť v Kristovi"

Heslo pontifikátu sv. Pia X.

Perly múdrosti

Pripravujeme pre Vás úryvky z kníh, ktoré Vás môžu povzbudiť na ceste k svätosti.
Ide o viac i menej známe časti diel učiteľov Cirkvi, časti Biblie, Katechizmu či diel svätcov a mystikov.


menu_book

Dobré je pre nás, že občas mávame nejaké ťažkosti a protivenstvá; lebo nimi sa človek často spamätáva a poznáva, že je tu na svete len akoby vo vyhnanstve, a neskladá svoje nádeje v nejakú svetskú vec.

Nasledovanie Krista, Tomáš Kempenský
menu_book

Ak môžeš, je dobré každý deň navštíviť na akokoľvek krátko Najsvätejšiu sviatosť oltárnu.

Katechizmus Pia X.
person

Človek je stvorený, aby chválil Boha, nášho Pána, vzdával mu úctu a slúžil mu a takto spasil svoju dušu. Ostatné veci na svete sú stvorené pre človeka, aby mu pomáhali dosiahnuť cieľ, pre ktorý je stvorený. Z toho vyplýva, že človek ich má uživať natoľko, nakoľko mu pomáhajú k jeho cieľu a musí sa ich zriecť natoľko, nakoľko mu k dosiahnutiu cieľa prekážajú.

sv. Ignác z Loyoly
menu_book

Drahá Filotea, ak si sa rozhodla zrieknuť všetkých náklonností k všedným hriechom a iným nedokonalostiam, keď si sa už pevne rozhodla nastúpiť cestu čnostného, nábožného života, musíš používať aj zvláštne prostriedky, ktoré túto tvoju snahu a dobrú vôľu podporia a pomôžu uskutočniť. Len ten, kto vydrží v boji do konca, dostane korunu večného života. Prostriedok, ktorý vždy môžeš a najčastejšie i musíš použiť k udržaniu, rozvoju a prehĺbeniu vnútorného duchovného života, je modlitba.

Sv. František Saleský, Filotea

"Nadobúdanie múdrosti je oveľa lepšie nad zlato a získavanie rozumnosti vypláca sa nad striebro."

Pris 16:16
Panna Mária s Ježišom a ružencom

Ružencové spoločenstvo

Možno poznáte Ružencové spoločenstvá (ľudovo nazývané "Ruže"). Každá "Ruža" sa skladá z 20 ľudí. Každý člen má priradený 1 desiatok svätého ruženca. Každý mesiac sa rozdelenie desiatkov mení. Bežne to funguje tak, že sa fyzicky vymieňajú kartičky.

Keďže existuje viacero vzdialených "Ruží", kde je nemožné stretnúť sa, táto aplikácia Vám umožní jednoduché vytvorenie a spravovanie skupiny pre Vašu "Ružu".


groups
Jednoduché spravovanie skupiny

Vytvorte a spravujte svoju skupinu jednoducho a efektívne.

published_with_changes
Zmena desiatku ruženca každý mesiac

Automatická zmena desiatku ruženca pre všetkých členov sa udeje vždy k 1. dňu nového mesiaca.

notifications
Notifikácie

O zmene desiatku budú všetci členovia upozornení emailom, sms alebo notifikáciou do telefónu.

no_cell
Inštalácia aplikácie

Nie je nutnosť inštalovať aplikáciu každým členom. Stačí ak zakladajúci člen pridá Váš email do skupiny.

"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."

Mt 18, 20

Deviatniky a pobožnosti

Všemohúci Boh nám dáva vo svojej milosti a štedrosti vzory hodné nasledovania v podobe svätcov.
Keďže Pánovi je milá každá duša, ktorá sa snaží tešiť svojho Boha a kráčať po "úzkej ceste", pripojme sa aj my a prosme o pomoc svätých, ktorí patria celí Kristovi.


V aplikácii nájdete:
list
Zoznam dostupných deviatníkov a pobožností

Obsahuje známe modlitby ako napr.: "Deviatnik za prácu", "7 Otčenášov sv. Brigity", "Novéna odovzdanosti" od Pátra Dolinda Ruotola...

visibility
Jednoduchý prístup

Začaté pobožnosti uvidíte na hlavnej obrazovke.

settings
Správny text v každý deň

Nastavte správny dátum začiatku pobožnosti a aplikácia Vám sama ukáže správny text dňa.

done_all
Pre zábudlivcov

Poznačte si, že ste sa dnes pobožnosť modlili.

Svätý Pius X. Svätý Ján Pavol II. Svätá Faustína Svätý Don Bosco Svátý Šarbel Svätá Brigita Švédska
Prečo sa modliť deviatniky?
Zobraziť vysvetlenie

"Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!"

1 Sol 5, 16 - 18

Aplikácia Pútnik

Stiahnite si zadarmo aplikáciu Pútnik - Na ceste k svätosti do Vášho smartphonu. Dostupná pre obe platformy v obchodoch Google Play a Play Store.

O projekte


sentiment_satisfied_alt

Ďakujem všemohúcemu Bohu za milosť a dar učiť sa nové veci, pochopiť ich a použiť ich na dobré účely. Vďaka Bohu mohla vzniknúť táto aplikácia.

outlined_flag

Cieľom aplikácie je upriamiť pozornosť na bohatstvo, ktoré sme dostali v modlitbe a múdrosti Cirkvi. Všetci sme spoločne Pútnikmi - Na ceste k svätosti. Každý z nás je pozvaný každý deň prežívať v Božej prítomnosti a tak sa stať svätým; každodennými povinnosťami, radosťami a trápeniami.

menu_book

Aplikácia má slúžiť ako jednoduchá knižka, ktorú kedykoľvek otvoríte, nájdete v nej povzbudivú modlitbu, návrh, napomenutie, múdrosť viery... skrátka vždy niečo, čo Vás priblíži k Bohu.

help_outline

Ak by Vám chýbali v aplikácii nejaké deviatniky či pobožnosti, napíšte na info@nacesteksvatosti.sk a pokúsime sa ich zaradiť do aplikácie.

share

Ak Vás aplikácia oslovila a páči sa Vám, neváhajte o nej povedať svojim priateľom.